KIV Noord

DE PERSONEN ACHTER KIV-NOORD

Mensen maken de organisatie. Dit zijn onze VIP's. Frans Attema, Jacob Smeding, Alfred Kersaan, Johan van den Brink, Hemco van Dijk, Jaap Bolhuis, Jaap van der Ploeg en Herman Vos zijn de gezichten die u als opdrachtgever ziet bij de ontzorging van uw verplichtingen. Achter de schermen en aan de telefoon werkt Ivo Siemonsma. Jantsje Greidanus zorgt voor de financiĆ«le administratie.

FRANS ATTEMA

Frans Attema is de algemeen directeur van KIV-NOORD. De algehele dagelijkse leiding staat onder zijn leiding. Frans is al elf jaar werkzaam in de branche van keuringen en inspecties op het gebied van brandveiligheid, noodverlichting en elektrakeuringen.

Frans is het eerste aanspreekpunt als het gaat om de in-take, inventarisatie en prijsbepalingen voor de keuringen en inspecties van installaties en systemen. Een sterk punt is het opstellen van een meer jaren begrotingen zodat grotere organisaties weten waar ze aan toe zijn.

JACOB SMEDING

Jacob Smeding is een echte Harlinger die bij de zee is opgegroeid. Zijn passie ligt dan ook bij het werken op de schepen die de havens aandoen. Zijn kennis en ervaring is van onschatbare waarde voor de reders die al jarenlang met Jacob werken.

Jacob is gespecialiseerd in de blusgasinstallaties zoals de NOVEC, CO2 en FM-gas installaties aan boord van schepen. Vanuit zijn functie als brandweerman weet Jacob ook alles van ademlucht, medicinale zuurstof en persoonlijke beschermingsmiddelen.

ALFRED KERSAAN

Alfred Kersaan is onze inspecteur vanuit de provincie Drente. De opdrachtgevers vanuit die hoek van Noord Nederland bedient Alfred met heel veel plezier. Alfred heeft zijn basis elektro kennis opgedaan op de MTS en heeft zich gespecialiseerd in de veiligheid en zorgplicht van elektrotechnische installaties, noodverlichtingen en elektrische arbeidsmiddelen. De zo gehete NEN 3140 verplichtingen. 

Om een totaal bedrijfspand, schoolgebouw, appartementencomplex of logiesgebouw compleet te kunnen ontzorgen van de aan die gebouwen gestelde verplichtingen heeft Alfred ook de beschikking over de REOB kwalificaties. Wat inhoud dat handblussers, blusleidingen en brandslanghaspels ook gekeurd en onderhouden mogen worden.

JOHAN VAN DEN BRINK

Johan van den Brink versterkt het team vanaf maart 2014. Komt uit Oldeboorn en ontwikkelt zich tot een zelfstandig onderhoudsdeskundige blusstoestellen en inspecties aan NEN 3140 objecten.

Sterk punt van Johan is dat hij op MBO niveau een ICT opleiding heeft gevolgd. In de hedendaagse digitale techniek en meetapparatuur is dat een must om hier goed mee om te kunnen gaan.

Johan is onze cilinder specialist, weet alles van keuringen volgens stoomwezen op de flessen van brandblustoestellen. En kan deze ook reviseren. 

Zijn grootste ervaring ligt op dit gebied omdat bij zijn vorige werkgever dit tot zijn takenpakket behoorde.

 

IVO SIEMONSMA

Ivo Siemonsma bezet de binnendienst van KIV-NOORD. Een Harlinger die vanaf zijn werkplek aan de Industrieweg 4a de inspecteurs van werkbrieven voorziet en alles aan informatie wat weer terug komt in ons computersysteem invoert. Ivo ondersteund Frans bij het opstellen van begrotingen en offertes.
Ivo heeft bewezen dat hij de mannen van KIV-NOORD prima aanvult met zijn kennis van automatisering en administratie. Wilt u weten wanner de controlle bij u gepland staat. Neem dan contact op met Ivo!

HEMCO VAN DIJK

Hemco van Dijk een man met heel veel ervaring in de branche van keuringen en inspecties. Elektra is de specialiteit van Hemco. Daarnaast vakbekwaam in het keuren en reviseren van alle merken en soorten blustoestellen. Vanuit woonplaats Tytsjerk is Hemco voor de regio Leeuwarden van grote waarde. Maar ook richting Dokkum is Hemco snel ter plaatse voor storingen in elektrische installaties.

 

Hemco heeft een bewuste keus voor KIV-NOORD gemaakt. Kwaliteit en weten waar men aan toe is horen bij Hemco. Dat draagt hij ook over op de opdrachtgevers van KIV-NOORD 

JAAP BOLHUIS

Jaap Bolhuis uit Oosterlittens is de jongste gedreven monteur en inspecteur in opleiding bij KIV-NOORD. Jaap komt uit de mechanica en wordt opgeleid als blusgassen inspecteur en onderhoudsmonteur. Werken op kleine en grote schepen is Jaap zijn ding. Daar wordt hij enthousiast van.

 

Daarnaast is Jaap een gediplomeerd onderhoudsdeskundige kleine blusmiddelen (REOB) en blusgasinstallaties 1 zodat u Jaap zowel in de bebouwde omgeving gaat tegen komen als ook op de scheepvaart.

JAAP VAN DER PLOEG

Jaap van der Ploeg is de derde vrijwillige brandweerman binnen KIV-NOORD. Omdat Jaap uit Marsum komt verstrekt hij daar ook het brandweer team.
Met een elektrotechnische achtergrond en jaren gezeten te hebben in de verhuur en reparatie van elektrische arbeidsmiddelen en materieel is Jaap een echte 'doe man'.

Het werkgebied van Jaap is heel Nederland maar voornamelijk op het land. In en rondom gebouwen en bedrijven.

HERMAN VOS

Herman Vos uit Appelscha heeft binnen KIV-NOORD een inspectie en ook een advies functie. Herman kan u naast een deskundige inspectie ook een maatwerkadvies geven als het gaat om projecteringsplannen voor blusmiddelen en noodverlichting.
Herman ziet u ook als er een NEN3140 gebouwkeur moet plaats vinden. In rapportages gaat Herman u vertellen wat de status is van de elektrische installatie in uw gebouw of bedrijf. Een sterk punt van Herman is dat hij ook praktische aanbevelingen kan doen vanuit een jaren lange ervaring die hij in de veiligheidsbranche heeft opgedaan.

Contactgegevens

KIV-Noord
Industrieweg 4a
8861 VH Harlingen

T. 085 760 90 40

Contact

info@kiv-noord.nl

VIP's

Frans Attema

Jacob Smeding

Alfred Kersaan

Johan van den Brink

Ivo Siemonsma

Hemco van Dijk

Jaap Bolhuis

Jaap van der Ploeg

Herman Vos

- Uw verplichtingen, ontzorgen wij -

Bel Frans Attema
T.  085 760 90 40