KIV Noord

BHV trainingen

Iedereen hoopt het niet nodig te hebben. Op brand en ongelukken zit niemand te wachten. Toch is het goed dat personen binnen bedrijven en organisaties voorbereid zijn op dit soort calamiteiten. Weten hoe je snel een beginnende brand kunt doven, eerste hulp kunt verlenen bij verwoningen of beginnen met reanimeren. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Geoefend zijn om bij calamiteiten te weten wat er van je verwacht wordt, daar zijn de BHV trainingen van KIV-NOORD een juiste benadering voor.

BEDRIJFS HULPVERLENING

BHV de afkorting voor bedrijfshulpverlening die door iedere werkgever in zijn bedrijf of organisatie geregeld moet worden. Veel werkgevers zien het belang van deze BHV'ers, zij zijn diegene die letsel of schade kunnen beperken bij onvoorziene calamiteiten tijdens het werken. Daar buiten vervullen BHV'ers net als ambulance -, politie -of brandweerpersoneel een belangrijke functie voor onze maatschappij tijdens calamiteiten in dagelijkse omstandigheden.


De basiscursus bestaat uit twee dagen training, waarvan één dag Eerste Hulp en één dag Brandbestrijding en Ontruiming. Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV wordt voorafgaand aan de cursus toegestuurd.  

Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Elk deel van de opleiding (Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming) wordt afzonderlijk afgesloten met een NNIBHV examen. Beide examens bestaan uit een theoretisch -en een praktijkexamen. Voor een BHV-diploma en een Bedrijfshulpverlener pas van het NIBHV, moeten alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten.  

Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of de kandidaten de voorgeschreven verrichtingen nog steeds beheersen. Bij voldoende beoordeling ontvangen de cursisten het herhalingscertificaat Brandbestrijding en Ontruiming en Eerste Hulp.

KIV-NOORD biedt in samenwerking met een door het NIBHV erkend opleidingsinstituut. Hierdoor ontstaat de zekerheid dat er een kwalitatief sterke trainingen worden gegeven. Zowel voor bedrijven als voor individuele kandidaten wordt de training aangeboden. Vanaf tien cursisten kan de training op uw eigen locatie verzorgt worden. 


Contactformulier

- Uw verplichtingen, ontzorgen wij -

Bel Frans Attema
T.  085 760 90 40