KIV Noord

CO2 Vulstation

KIV-NOORD beschikt als enige in de regio Noordwest Friesland over een CO2 vulstation. Handbrandblusser en cilinders voor blusgasinstallaties kunnen hier gevuld worden vanuit een grote batterij gekoppelde CO2 flessen. De scheepvaart heeft veelal grote cilinders aan boord staan. De handblusser CO2 komt voor waar elektrische apparatuur of elektriciteit een brand doet kunnen ontstaan.

Bedrijven en particulieren kunnen op afspraak hun lege blussers komen aanbieden om te her vullen. Dit wordt altijd uitsluitend door personeel van KIV-NOORD gedaan.

CO2 vulbank
Cilinder koppeling
Vullen van cilinder
Navul batterij
Controle fles koppeling
Ontkoppelen van cilinder
CO2 Vulstation compleet

Contactgegevens

KIV-Noord
Industrieweg 4a
8861 VH Harlingen

T. 085 760 90 40

Contact

info@kiv-noord.nl

HER VULLEN

Bedrijven en particulieren kunnen op afspraak hun handblussers of cilinders komen her vullen. Dit gebeurt uitsluitend door personeel van KIV-NOORD.

Cilinder op weeginrichting

 

VEILIGHEID VOOR ALLES

 

 

- Uw verplichtingen, ontzorgen wij -

Bel Frans Attema
T.  085 760 90 40