KIV Noord

CONTROLLE EN ONDERHOUD

Brandslanghaspels en blussers zijn er om een beginnende brand snel te kunnen blussen. Kan de brand echter niet snel worden geblust, dan is het noodzaak dat ook de blussers zich uit de voeten maken en de brandweer wordt gewaarschuwd. Blusmiddelen moeten geïnstalleerd of geplaatst worden, maar iedereen hoopt dat zij nooit gebruikt worden.

Toch, als het erop aan komt moeten de blusmiddelen functioneel zijn en doen waar zij voor bedoeld zijn. Een jaarlijkse inspectie en onderhoud maakt daar onmiskenbaar deel van uit.

 

KLEINE BLUSMIDDELEN

Kleine blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn. Jaarlijks moet een inspectie plaatsvinden conform de gestelde eisen in de Nederlandse onderhoudsnorm NEN 2559 (brandblussers) en NEN -EN 671-3 en de ARBO-wet is verplicht voor bedrijven. Voor particulieren die beschikken over blusmiddelen is het belangrijk dat blusmiddelen bij voorkeur iedere twee jaar onderhouden en gecontroleerd worden op veiligheid en inzetbaarheid. Zo weet u zeker dat de blussers het doen als het er op aan komt. KIV-NOORD voert onderhoud aan blusmiddelen uit voor bedrijven, maar doet dit ook voor particulieren.

 

Brand komt altijd onverwacht. Periodiek preventief onderhoud is daarom belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat meer tussentijdse aandacht voor het gebruiksklaar zijn van draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels op zijn plaats is.
Bij circa 12-15 procent van de draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dient naast het jaarlijkse preventief onderhoud een extra reparatie te worden uitgevoerd ten einde het blusmiddel gebruiksklaar te maken. Deze extra reparaties zijn het gevolg van invloeden van buitenaf, zoals vandalisme of verkeerd beheer.

Bron: beveiliging, oktober 2013

Brandslanghaspels worden geïnspecteerd en onderhouden volgens NEN 1006; Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002), MBV (model-Bouwverordening) en NEN-EN 671-3:2009: vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen.

Belangrijk is dat de haspels verzegeld zijn en dat keerkleppen niet vast zitten. Elke vijf jaar is een drukproef met de maximale toelaatbare werkdruk van de slang geëist. Bij twijfel over de slang wordt deze drukproef eerder uitgevoerd.

Een droge blusleiding wordt toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze leiding bestaat in de regel uit een verzinkte stalen pijp met voedings -en aansluitpunten. Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks op druk en waterdichtheid worden gecontroleerd. Zeker bij openbare gelegenheden blijken droge blusleidingen vaak niet in optimale toestand te verkeren, waardoor de brandweer in geval van brand niet adequaat kan optreden.

KIV-NOORD verzorgt zowel de jaarlijkse controles van uw aansluitpunten droge blusleiding als de vijfjaarlijkse afpersing van de droge blusleiding. Van de resultaten van dit onderhoud ontvangt de beheerder een uitgebreid onderhoudsrapport en een certificaat als alles is goedgekeurd.

 

Een droge blusleiding en aansluitpunten dienen conform de NEN 1594 eens per jaar geïnspecteerd te worden en eens per vijf jaar hydrostatisch te worden beproefd. De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid en dus ook het onderhoud van de droge blusleiding ligt bij de eigenaar c.q. de beheerder van het gebouw.

 

De KIV-NOORD blusdeken is een drielaags geweven blusdeken van speciale glasvezel met een inwendige vlamvertragende laag. Door met de blusdeken de vlammen af te dekken wordt de zuurstoftoevoer afgesloten en de brand gedoofd. De blusdeken is uitstekend te gebruiken om een brandend persoon of kleine brandende voorwerpen (vlam in de pan, prullebak, tv, computer, etc.) te doven zonder blusschade. De blusdeken heeft een grootte van 1,20 x 1,80 meter en voldoet aan de EN1869.
Het is goed de blusdeken jaarlijks visueel te beoordelen. Het is echter niet verplicht.

Na gebruik van een blusdeken direct een nieuwe blusdeken aanschaffen. De gebruikte blusdeken is onbetrouwbaar geworden. KIV-NOORD heeft blusdekens uit voorraad leverbaar.

 

Contactgegevens

KIV-Noord
Industrieweg 4a
8861 VH Harlingen

T. 085 760 90 40

Contact

info@kiv-noord.nl

BLUSMIDDELEN

  • Poederblusser
  • Schuinblusser
  • CO2 blusser
  • Bluskarren
  • Brandslanghaspels
  • Droge blusleidingen
  • Branddekens

 

- Uw verplichtingen, ontzorgen wij -

Bel Frans Attema
T.  085 760 90 40