KIV Noord

KEURINGEN ARBEIDSMIDDELEN EN VEILIGHEIDVOORZIENINGEN

 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als de NEN 3140/NEN-EN 50110 wordt beschreven hoe u als werkgever aan deze verantwoordelijkheid kunt voldoen.

De NEN-EN 50110 en NEN 3140 omvatten de eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en de werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. Ook zijn deze normen van toepassing op het gebruik, onderhoud en het beheer van elektrische arbeidsmiddelen.

Diensten

De arbeidsinspectie, verzekering maatschappijen en accrediterende bedrijven eisen een visuele bevestiging dat arbeidsmiddelen zoals ladders, trappen, steigers, elektrische arbeidsmiddelen, noodverlichtingen en blustoestellen gecontroleerd en of onderhouden zijn.

 

KLIK OP DE ITEMS IN HET GRIJZE VLAK

 

Om meer te weten te komen wat KIV-NOORD voor u betekenen kan op het gebied van keuringen en inspecties.

- Uw verplichtingen, ontzorgen wij -

Bel Frans Attema
T.  085 760 90 40